(Familie)opstellingen

Wat is opstellingenwerk?

Veel mensen hebben de ervaring dat ze steeds opnieuw dezelfde problemen tegenkomen ondanks intens werken aan zichzelf.  Heel vaak weten ze niet waarom. Ze zijn verstrikt in patronen die niet alleen uit de persoon zelf komen, maar vanuit hun familie van oorsprong onbewust zijn overgenomen. Familieopstellingen maken de onbewuste patronen duidelijk die door generaties heen worden overgedragen. Ze bieden oplossingen op een heel diep niveau en helpen om ons leven positief te veranderen. Heb je een probleem waar je steeds weer tegenaan loopt, een duidelijke verlangen? Dan kan een (familie)opstelling mogelijk helend voor je werken. 


Hoe werken (familie)opstellingen?

In 1928 werd penicilline ontdekt. Het bleek mensen beter te kunnen maken. Men had toentertijd geen idee hoe en waarom. Maar ze maakten er wel gebruik van. Zo lijkt het met familieopstellingen nu ook te zijn. Het zit tussen psychologie en het nog onverklaarde in. Maar waarom zouden we hier geen gebruik van maken als het wel helend blijkt te kunnen werken?

In een opstelling is het gebruikelijk dat een andere persoon als representant wordt neergezet in de ruimte. Deze krijgt een plaats en een rol (bijv. de vader van de cliënt) toebedeeld. Het kan voorkomen dat er geen personen worden opgesteld, maar gevoelens, lichaamssymptomen, ziektes, landen, plaatsen, tijden, dieren, etc. Op het moment dat dit gedaan is, gebeurt er iets wonderlijks. Die persoon ervaart gevoelens, gedachten en fysieke sensaties die niet bij henzelf horen, maar wel passend zijn bij diegene wie of datgene wat hij of zij representeert. Er zijn vaak mensen, dingen of gevoelens niet gezien, die wel gezien willen worden. Op deze manier kunnen dat wel. Posities kunnen veranderen, er kan uitgesproken worden wat nodig is en zo kan er meer helderheid en inzicht komen, wat helend werkt. 

Het is ook mogelijk om één-op-één met kaartjes, voorwerpen of grondankers te werken. In dat laatste geval worden er plekken op de grond gemarkeerd (met een papiertje) die de persoon of het onderwerp weergeven en kunnen de de posities beurtelings ingenomen worden.   

Voor een opstelling is het volgende nodig:

- jouw eigen aanwezigheid 

- een wens tot helderheid, verandering of heling 

- openheid voor wat zich aandient


Hoe werk ik met (familie)opstellingen?
Het kan zijn dat je een directe link ziet met iets uit je familie, maar dat is niet nodig. Ik werk zelf graag met als uitgangspunt een lichamelijke klacht. Ik zie dat als een signaal van je lichaam dat het tijd is om het onderliggende probleem aan te pakken. Wil jij weten wat dit signaal jou te zeggen heeft? Dan kan dit in een opstelling. Uiteraard is dat geen garantie dat je klacht ook werkelijk verdwijnt en ik kan zeker geen arts vervangen. Ik heb echter wel ervaren dat je meer over jezelf leert en daardoor steeds  beter weet wat je lijf wil zeggen en wat je ermee kan doen. 


Wanneer kan je een (familie)opstelling doen?

- wanneer je niet goed in je vel zit, maar niet weet waarom

- wanneer je een lichamelijke klacht ervaart, maar er geen oorzaak of oplossing voor kunt vinden

- wanneer je steeds maar iets probeert te bereiken, maar het lukt niet

- wanneer je meer uit het leven wil halen

- wanneer je een belangrijke keuze moet maken waar je niet uitkomt

- etc. 


Wanneer kan je een (familie)opstelling  mogelijk niet doen (contra-indicatie)?

Als je een psychische aandoeningen hebt en bij gebruik van psychofarmaca (zoals bijvoorbeeld antipsychotica) is het raadzaam om eerst met de behandelende arts te overleggen of een familieopstelling (in een groep of individueel) op dit moment een goed idee is.
 

Wil je weten of jouw probleem/verlangen ook geschikt is voor een (familie)opstelling? Neem dan  contact met me op.