Representanten

Tijdens een opstelling wordt gebruik gemaakt van iets wat we nog niet goed kunnen verklaren: het Wetend Veld. De aanvrager van een opstelling komt met een probleem, vraag of situatie en wil graag meer inzicht en/of heling. De aspecten die hiervoor van belang zijn, kunnen opgesteld worden en daarmee door representanten zichtbaar gemaakt worden. Je kan daarbij denken aan familieleden, gevoelens, lichaamssymptomen, ziektes, landen, plaatsen, tijden, dieren, etc. De representanten krijgen of zoeken een plaats in de ruimte en dan gebeurt er iets wonderlijks. Die persoon ervaart gevoelens, gedachten en fysieke sensaties die niet bij henzelf horen, maar wel passend zijn bij diegene wie of datgene wat hij of zij representeert.

De representanten worden door de begeleider bevraagd over hoe zij hun plaats ervaren en hoe zij zich tot andere representantrollen verhouden. Hierbij is het belangrijk dat je open en zonder oordeel bent voor wat je ervaart. Je hoeft er niets bij te bedenken en het is geen toneelspel. Je hoeft ook geen advies te gaan geven over het probleem van de aanvrager. De begeleider gebruikt deze informatie samen met de aanvrager meer inzicht en heling in het systeem te krijgen. Hiervoor kunnen verschillende interventies gebruikt worden, zoals het uitspreken van zinnen, het inbrengen van een andere rol of het aanpassen van de plaats van representanten.

Sommige mensen vinden het moeilijk om te onderscheiden wat van henzelf is en wat van de rol die ze representeren. Mogelijk is het dan fijn voor je om een eerste keer als representant een niet-persoonlijke rol op je te nemen, bijv. ‘vertrouwen’ of ‘blokkade’. Uiteraard worden de representanten ook weer goed losgemaakt van hun rol en kan je daarbij extra hulp krijgen als dat nodig is.

Wil je nog meer lezen over de rol van representant, dan raad ik je aan deze pagina te lezen met nog meer uitleg en voorbeelden: representant-in-een-familieopstelling-hoe-weet-je-wat-je-voelt? Deze tips voor representanten onderaan deze pagina zijn ook heel nuttig: als-representant-deelnemen

Zelf kan ik de rol van representant niet anders omschrijven dan...


Uiteindelijk kan je er veel over lezen, maar is de ervaring altijd weer uniek. Daarom nodig ik je van harte uit om het eens mee zelf te maken. Tijdens een opstellingendag bij Wijslijf zijn we met een groep van 7-12 mensen. Er zijn maximaal 3 aanvragers van een eigen opstelling die de rest van de dag, net als de overige mensen, aanwezig zijn als representant en/of toeschouwer. Veel mensen geven aan dat dit voor hen ook van grote waarde is. De thema's die aan bod komen, hebben immers vaak ook raakvlakken met je eigen leven.


Anderen zeiden dit over hun ervaring als representant:

"Hele mooie opstellingen, die mij ook aan het denken hebben gezet: waarom koos ik steeds de rol van onwillig/niet medewerkzaam type?"

"Prachtige opstelling. Goed en rustig door Emily-Merel begeleidt. Mijn representantenrol ontstond tijdens de opstelling en het leert mij dan weer dat ik daarop mag vertrouwen. Mooi om zo mijn bijdrage te leveren aan het helend proces van de vraagsteller."

"De magie van opstellingen, de energie, het vertrouwen van de participanten, ieder mens zijn/haar eigen verhaal."


Datum: zie agenda of op Facebook of Instagram.

Tijd: 10:00 uur - 16:30 uur

Locatie: Voorweg 112, Zoetermeer

Bijdrage representant: €20